گالری تصاویر انواع کنترل ولو، ای اس دی ولو، ابزار دقیق آماده تحویل